In deze categorie vindt u alle informatie die gerelateerd zijn aan het wedstrijdvissen binnen HSV ‘Ons Genoegen’ Makkum.

Uitslag 1e zomerwedstrijd witvissen

Eerste zomerwedstrijd gevist:

Zaterdag 30 maart is de eerste witviswedstrijd van het zomerprogramma gevist. De locatie was de Zwette bij Reduzum. We zijn het zomerprogramma begonnen met een prima opkomst. 20 vissers hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Een klein nadeeltje was dat hierdoor geen steiger kon worden overgeslagen, waardoor de ruimte tussen de stekken nogal beperkt waas. We had de wedstrijdcommissie enkele  stekken overgeslagen tussen van A en B.

De vangsten

Het zomerprogramma staat voor vroeg beginnen en dus moest iedereen om 6.45 aanwezig zijn voor de loting. Er werd gevist van 8.00 tot 13.oo uur. Op de eindstekken in vak B na, waren de vangsten waren niet echt  geweldig. Iedereen die 1 of 2 mooie brasems wist te vangen kwam al snel hoog in uitslag in beeld. Uiteraard gold dat ook voor Henk met een prachtige zeelt van ruim 2 kilo.

Tot volgende week?

De volgende wedstrijd van het zomerprogramma vissen we zaterdag 20 april, aan de Helomavaart in Munnekezijl. Maar eerst staat volgende week (zaterdag 6 april) de voorjaars- regiowedstrijd op de kaart. Deze vissen we met onze bevriende hengelsportverenigingen De Deinende Dobber en HSV De Bears uit Balk.

Tot ziens aan de waterkant?!

De uitslag:

Vak A

Naam

Stek

Gewicht

1 Henk Veenstra 1 4600
2 Pieter Topma 5 4280
3 Jeroen de Boer 7 4140
4 Nick Roskam 2 3180
5 Teake Wielinga 4 2900
6 Ruud Roelvink 6 1860
7 Simon Talman 10 1120
8 Harrie Olde Olthof 9 1100
9 Wil Bakker 3 1080
10 Rob den Boer 8 900

Vak B

Naam

Steknr.

Gewicht

1 Johan Koning 20 8680
2 Frans Temme 19 7380
3 Anne Dirk van Assen 17 5820
4 Siem Vos 15 4420
5 Fokke Visser 12 3340
6 Richard Dreyer 16 3080
7 Freerk van Duinen 13 2960
8 Rienk Groothoff 14 2940
9 Klaas Bakker 18 2020
10 Dylan de Greef 11 1220

Foto’s 1e zomerwedstrijd 30-03-2024

 


Uitslag 4e winterwedstrijd

Workumertrekvaart

Zaterdag 9 maart stond de 4e winterwedstrijd witvissen op het programma. Alle essentiële ingrediënten leken wel aanwezig te zijn: een goede opkomst, mooi weer, onderlinge gezelligheid én een goede vangst. Helaas liet de goede vangst ons een beetje in de steek, maar dat maakten de andere onderdelen weer ruimschoots goed. En al hadden we de stevige noorderwind vol op de kop, het zonnetje over de Workumertrekvaart maakte dat weer ruimschoots goed.

Prima opkomst

Ondanks de goede vangsten van de afgelopen weken aan de Workumertrekvaart vielen die vangsten nu dus wel tegen. Maar de 17(!)  vissers van Ons Genoegen Makkum en De Deinende Dobber wisten toch bijna allemaal hun visje wel te vangen. Er zat een flinke afstand tussen beide vakken en daardoor waren de begin- en eindstekken over het algemeen wel weer favoriet.

Zomerwedstrijden

Zaterdag 30 maart beginnen we weer met de zomerwedstrijden. We trappen deze af met een wedstrijd aan de Zwette in Reduzum. Leden en subleden kunnen zich al opgeven voor de zomerwedstrijden op de website van De Deinende Dobber.

De uitslag:

5e winterwedstrijd 9 maart 2024 Workumertrekvaart
Vak A naam stek gewicht
1 Nick Roskam 1 5440
2 Anne Dirk van Assen 8 2640
3 Dylan de Greef 7 2480
4 Siem Vos 9 2180
5 Be Sluiter 6 1660
6 Teake Wielinga 2 1580
7 Freerk van Duinen 4 1400
8 Albert Abbink 5 1120
9 Rienk Grrothoff 3 1120
Vak B naam stek gewicht
1 Henk Veenstra 11 7740
2 Pieter Topma 13 4940
3 Frans Temme 16 2580
4 Klaas Bakker 12 1720
5 Ruud Roelvink 10 1560
6 Simon Talman 17 1040
7 Harrie Olde Olthof 14 0
8 Bouke van de Ploeg 15 nlw

 

 

 

Jaarvergadering met Tamme

Laat je horen en zien

A.s. woensdag 13 maart 2024 staat onze altijd goed bezochte jaarvergadering weer op de planning. De locatie is dit jaar De Prins in Makkum. We beginnen om 20.00 uur, dus vinden we het fijn als je rond 19.45 aanwezig bent. Dan kunnen we met z’n allen nog even bijkletsen. We hogen op een goede opkomst want er is echt van alles te bespreken over onze gezamenlijke hobby.

Voltallig bestuur en commissies

Ondanks een aantal wisselingen binnen ons bestuur zitten we nog steeds in de luxe positie dat de vrijgekomen plekken direct weer zijn opgevuld door een aantal fanatieke visvrienden. Enkele koppen hebben we in het verleden zelfs al vaker achter de bestuurstafel zien zitten. Goud van oud??

Special Guest

En over bijkletsen gesproken… ook dit jaar hebben we tijdens de jaarvergadering weer een speciale gast die de hele avond aanwezig is om samen met ons bij te kletsen over de huidige visserij. Uiteraard zijn we daar blij mee, zeker nu deze bekende Fries onder alle vissers ook nog eens een echte BN’er is geworden. Verder is er gelukkig niks veranderd!

Nog bekender?

Naast de aanwezigheid van Tamme hebben we ook tijdens deze jaarvergadering een onderdeel dat binnen onze vereniging misschien nog wel bekender is dan Tamme… de jaarlijkse GRATIS VERLOTING van hengelsportartikelen. Al met al reden genoeg om a.s. woensdagavond naar De Prins in Makkum te komen. Tot woensdag?

4e winterwedstrijd witvissen

Zaterdag 10 februari stond de 4e winterwedstrijd op de witvisagenda. De locatie was in Workum gepland, maar volgens de laatste berichten over de vangsten zou het de titel viswedstrijd niet mogen dragen. We zijn dan ook uitgeweken naar de Workumertrekvaart. En daar hebben we geen spijt van gehad, want er werden in 4 uurtjes tijd mooi vissen gevangen en voor een winterwedstrijd waren de gewichten uitstekend! De eerst volgende en tevens laatste winterwedstrijd van dit seizoen is op zaterdag 9 maart a.s.. Dan vissen we weer 5 uren en weer aan de Wormukertrekvaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

4e winterwedstrijd 10 februari 2024 Workumertrekvaart
vak A
uitslag naam stek gewicht
1 Anne Dirk van Assen 6 14600
2 Ruud Roelvink 1 10900
3 Dylan de Greef 4 6280
4 Pieter Topma 3 6060
5 Teake Wielinga 5 3700
6 Ruud de Boer 2 740
Vak B
uitslag naam stek gewicht
1 Frans Temme 12 12260
2 Albert Abbink 8 8260
3 Harrie Olde Olthof 9 6200
4 Siem Vos 10 5500
5 Simon Talman 7 4240
6 Rob den Boer 11 2020

Verslag derde winterwedstrijd 2023/2024

Weet je nog? Onze winterwedstrijden…

Zaterdag 13 januari is de derde witviswedstrijd van 2023/2024 gevist. Deze stond vooraf gepland in Makkum, maar zoals in bijna alle binnenwateren in Friesland heeft ook hier die beschermde aalscholver het bestand van de  witvissen volledig geruïneerd. En dus moesten we ook nu weer uitwijken naar grotere wateren. Het is het Van Harinxmakanaal bij Midlum geworden, omdat daar in deze periode tocht nog enigszins vis te vangen is. Door de diepte en breedte van het kanaal kan de vis hier nog redelijk ontkomen aan de aalscholvers.

Koppelwedstrijd op steknummer

Deze derde winterwedstrijd is als aardigheidje een gezellige koppelwedstrijd op steknummer geworden. Net als anders is er gewoon geloot, waarna stek 1 en 2 een gelegenheidskoppel werden, 3 en 4 ook, etc… Twaalf vissers hadden zich aangemeld en zijn dus als 6 koppels aan de bak gegaan. Het weer was naar omstandigheden wel goed te noemen, de stekken waren droog en goed verzorgd. Al met al niks mis mee dus. Hieronder zie je de uitslag en de gelegenheidskoppels, door het lot gevormd! Hoewel Klaas en Harrie, al sinds jaar en dag een koppel bij het wedstrijdvissen, na de loting ook hier als koppel mochten optreden.

De uitslag van de viswedstrijd aan het van Harinxmakanaal / Friesland

uitslag stek namen gewicht
1 5 Siem Vos / Anne Dirk 5380
2 4 Freerk van Duinen / Ruud 3700
3 2 Harrie  O.O. / Klaas Bakker 3240
4 3 Piet Topma/ Albert Abbnk 2860
5 6 Teake Wielinga  / Simon Talman 2540
6 1 Dylan / Frans Temme 1720

 

Uitslag 2e winterwedstrijd Workumertrekvaart

Winterwedstrijd 2

Zaterdag 9 december is de tweede viswedstrijd van het winterprogramma van HSV Makkum e.o. en De Deinende Dobber alweer gevist. De locatie was de Workumertrekvaart bij Tjerkwerd.

Beschermde vogels

Deze wedstrijd stond eerder gepland voor  het parcours in Bolsward, maar door de verkwistende aalscholvers is daar bijna geen visje meer te vangen, net als op vele andere (voorheen) goede winterlocaties in Friesland. Er wordt vanuit bepaalde hoeken van de politiek steeds kritischer naar de sportvisserij gekeken, terwijl de aalscholvers complete wateren leeg vreten om de verminkte en dode vissen daarna grotendeels weer uit te spugen.  En diezelfde aalscholvers zijn beschermde inheemse dieren. De wereld op z’n kop dus.

Pechvogels

Het clubje was klein vandaag. 8 vissers. Iedereen die niet heeft mee-gevist heeft ook niets gemist. Ruud Roelvink ging vandaag als winnaar met de 1e prijs aan de haal, met maar liefst 1280 gram! Albert Abbink 2e met 1120 gram en daarna Piet Topma met 1060 gram. De rest eindigde met minder als 1 kilo, Taeke en Harrie hielden zowel het schepnet als leefnet helemaal schoon. De totale vangst was 6 kilo’s en 40 grammen!

  1. Ruud Roelvink: 1280 gram
  2. Albert Abbink: 1120 gram
  3. Piet Topma: 1060 gram
  4. Richard Dreyer: 960 gram
  5.  Siem Vos: 820 gram
  6. Ruud de Boer: 800 gram
  7. Taeke Wielinga: 0 gram
  8. Harrie O.O.: 0 gram

1e winterwedstrijd 2023

Vissen in het Van Harinxmakanaal Midlum

Zaterdag 11-11 is de eerste winterwedstrijd gevist Het wedstrijdwater was het van Harinxmakanaal bij Midlum. De loting was om 8 uur. Het regende en de voorspellingen voor de wedstrijd zelf waren ook niet geweldig. Het parcours was drassig en diverse stekken leken na afloop meer op een modderpoel. Tijdens de wedstrijd was het wisselend nat en droog.

Vaste stok vissen én feeder vissen

Er werd in 2 vakken gevist. Vak A met 5 vissers en vak B met 6 vissers. De hengelkeuze verschilde van de vaste stok tot de picker en feeder, waarbij alle afstanden van het viswater wel benut. Gezien de verwachtingen vooraf vielen de vangsten enigszins nog wel mee. Zie de uitslag hieronder.

Wedstrijdje mee vissen?

Lees jij nu altijd deze wedstrijdverslagen op de website van Ons Genoegen Makkum e.o. maar heb je nog nooit mee-gevist? Meld je dan gerust eens aan. Het maakt niet uit of je een beginner of ervaren wedstrijdvisser bent. Jouw lidmaatschap bij Ons Genoegen of De Deinende Dobber is voldoende.

De uitslag

vak A
plaats naam stek gewicht
1 Be Sluiter 1 5620
2 Klaas Bakker 2 5260
3 Siem Vos 3 3920
4 Teake Wielinga 6 2840
5 Albert Abbink 4 2460
6 Simon Talman 5 1200
vak B
plaats naam stek gewicht
1 Frans Temme 9 7020
2 Nick Roskam 11 5420
3 Ruud Roelvink 10 4220
4 Harrie Olde Olthof 7 3980
5 Pieter Topma 8 2820
6 Bert Dorenbos naw

 

 

 

 

 

Inschrijving roofviskoppel boot geopend

De jaarlijkse roofviskoppel vanuit de boot

Zaterdag 16 december vissen we de jaarlijkse roofviskoppel vanuit de boot en de inschrijving voor de wedstrijd is geopend! Het zal net als voorgaande jaren een gezellige dag worden met ‘s ochtends koffie drinken bij Idzenga Makkum en de prijsuitreiking bij De Zwaan in Makkum. Er is plek voor 20 koppels.

Informatie en inschrijven via onderstaande link:

Bootkoppel 16-12-2023 – HSV ‘Ons Genoegen’ Makkum e.o. (hsv-makkum.nl)

Deelnemende koppels:

1. Frans Temme – Anne Dirk van Assen
2. S. Kempenaar –
3. Jordy Kempenaar –
4. Chris van Dillen – Fred Kroontje
5. Arend Jansen – K. de Vries
6. Jaap van Brussel – Jan Miedema
7. Hielke Oosterhuis – Dianne Jacobi
8. Gerrie Krikke – Arjen Krikke
9. Tjeerd v.d. Ploeg – Ruben Bosma
10. Johan Nota – Robert Jan Scheffe
11. Mike Falkena – Thomas Postma
12. Jason Koornstra – Paul Motshagen
13. Danyel Dols – Douwe de Wit
14. Durk Bakker – Klaas Bakker
15. Adriaan de Boer –
16. Marcel Steegstra –

 

Gescheiden koppelwedstrijd 2023

Gescheiden koppels

Na enkele avonden zwoegen op het parcours, vergaderen, bellen en appen, waren we er zaterdagochtend 30 oktober weer helemaal klaar voor: De jaarlijkse open gescheiden koppelwedstrijd versie 2023. Zoals altijd is de locatie de Workumer Trekvaart met 1 parcours met 3 vakken bij Tjerkwerd  en zo ook  3 vakken bij Parrega.

Veel kleine vis

Om half 7 stond de koffie in de Groene Weide in Bolsward alweer voor ons klaar en werden een paar kilometer verderop de vakken uitgezet en voorzien van steknummers. De visserij was taai. De kleinere vis had de overhand waardoor de vaste stok over het algemeen dan ook het wapen was om met een vleesschotel naar huis te gaan.

De prijzen

En over vleesschotels gesproken, die waren weer prima verzorgd en bezorgd door Slagerij Bruinsma uit Makkum. De 10 koppels met de hoogste score gingen met deze schotels aan de haal! Fokke Visser en Jeroen de Boer gingen met de grootste vleesschotels naar huis. Zij scoorden met 2x een eerste plaats in hun vak slechts 2 puntjes totaal! Terechte winnaars dus!

De uitslag en foto’s zie je hieronder. De foto’s van de winnende koppels volgen nog.
Alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet om dit evenement te laten slagen zeggen we: Bedankt!!

 

Koppels stek A stek B gewicht A gewicht B uitslag A uitslag B totaal
Fokke Visser / Jeroen de Boer A27 B54 4700 8240 1 1 12940
Menno Hoogsteen/Be Habing A30 B57 3360 7620 2 2 10980
B Poelsema / G Bakker A1 B49 3960 5100 1 4 9060
Henk de Haan / Jan Kooistra A16 B64 2620 5500 1 5 8120
Richard Dreyer/Siem Vos A15 B33 1720 3700 3 3 5420
René Seefat / Grietus de Vries A6 B61 1680 6960 3 4 8640
Ronald Nannings / Sjaak Laan A5 B51 1380 6600 5 2 7980
J.Mijnheer / E vd Kamp A10 B44 1240 8320 7 1 9560
Harm bekkema / Klaas kooistra A13 B41 1340 6220 7 1 7560
Frans Temme/Anne Dirk van Assen A25 B36 2740 2820 3 5 5560
Reino Dijkstra / Jan Bousma A12 B35 1620 2920 4 4 4540
Lieuwe Pander ? G van der Meer A7 B53 1300 6380 6 3 7680
Gijs Koelstra / Rene Altenburg A21 B45 1740 3680 2 7 5420
H.Snip / J.Snip A19 B42 1100 6060 8 2 7160
Hielke Soeten /  Ko Jakobs A29 B55 2620 4040 4 7 6660
Nick Roskam / Freerk van Duinen A2 B48 2120 2480 2 9 4600
H Broekstra / G Jacobs A6 B62 1020 7500 9 3 8520
Dirk Visser / Rinus Berger A24 B39 1620 2760 6 6 4380
Henk Land / Jan Spinder A4 B46 1540 2640 4 8 4180
Wil Bakker/Ruud Roelvink A31 B56 1460 5120 7 6 6580
Hugo Kuiper / Arnold pluim A26 B43 1460 3840 8 5 5300
Jan Jonker / Henk de jong A20 B40 1540 2560 6 7 4100
Klaas Bakker / Harrie Olde Olthof A23 B38 1860 1920 5 9 3780
Pieter Topma/Teake Wielinga. A8 B52 960 3740 9 6 4700
Arjan Antonisse / Nico de Nekker A17 B63 1580 2860 5 11 4440
Rein Pal / Dave Martens A9 B37 1100 2180 8 8 3280
Eize Kaminga/Tonny de jonge A22 B59 1225 3160 9 9 4385
Piet Hoekstra/ Jan Jorna A11 B60 920 3560 11 8 4480
Albert Abbink/Rienk Groothoff A28 B58 1200 2960 10 10 4160
Pieter Alberts / Rien van Dijk A14 B34 980 1680 10 10 2660
Bote Brandsma/Y.Brandsma nlw nlw 11 11
Th.Brandsma /R.Brandsma nlw nlw 11 11

 

Mooie versie van de najaars-regiowedstrijd 2023

Regiowedstrijd 2023: de najaarseditie

Jl. zaterdag is de 2e regiowedstrijd van 2023 gevist. Deze wedstrijd heeft een voorjaars- en een najaarseditie. De weersomstandigheden waren uitstekend. Met een lekker zonnetje en weinig wind was het aan de Workumer Trekvaart prima vissen. Af en toe kwamen er nog watersporters voorbij die waarschijnlijk nog lastminute een boot gehuurd hadden, maar verder was alles rustig. Het parcours had 3 vakken, waarvan 2 vakken bij Tjerkwerd en 1 vak bij Parrega.

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

De loting (om 07.00 uur) én de prijsuitreiking waren weer in “De Groene Weide” in Bolsward en waren mede dankzij de inzet van Freerk weer prima verzorgd. Een mooi begin en eind van een geslaagde visdag dus. Na de loting gingen alle vissers naar de waterkant, waar Klaas en Anne-Dirk het parcours al ingedeeld hadden en de steknummers geplaatst. Ook eerder deze week waren zij en enkele anderen ook al aan de waterkant gespot om de stekken netjes bij te maaien. En als we dan toch onze vrijwilligers in het zonnetje zetten… Frans en Harrie stonden garant voor de loting, de prijsuitreiking en alles wat er verder bij kwam. Alle vrijwilligers bedankt!!

Regiokampioen

Om regiokampioen te worden moet je zowel de voorjaarswedstrijd als deze najaarswedsrijd vissen en zo weinig mogelijk punten scoren. De vakwinnaars krijgen 1 punt, de nummers twee, 2 punten etc. Frans Temme wist als enige in beide wedstijden vakwinnaar te worden en had daarmee totaal slechts 2 punten. Een hele knappe prestatie dus!

Frans ging dan ook tevreden met een uitstekend verzorgde vleesschotel van Slagerij Bruinsma uit Makkum én ook met het felbegeerde vissersmansie-troffee naar huis. Frans gaf al aan dat de prachtige trofee een mooie plek op de schoorsteenmantel krijgt!

 

Uitslag 2e regiowedstrijd 2023

vak A stek gewicht
1 Nick Roskam 1 9340
2 Anne Dirk van Assen 3 8080
3 Siem Vos 6 6260
4 Bote Brandsma 2 5440
5 Ruud Roelvink 5 4400
6 Gerrit Haan 4 3400
7 Piet Hoekstra 10 3320
8 Rienk Groothoff 8 2800
9 Pier Schram 7 2500
10 Simon Talman 9 1940
Vak B
1 Hielke Soeten 20 7260
2 Johan Koning 14 6620
3 Menno Bergsma 17 4480
4 Freddie van de Ven 12 4400
5 Klaas Bakker 19 3580
6 Harrie Olde Olthof 13 3060
7 Bote Toering 16 2760
8 Piet Bakker 18 2740
9 Wil Bakker 15 2400
10 Rene de Jong 11 1620
vak C
1 Frans Temme 28 8140
2 Fred v0d Ham 24 6660
3 Menno Jongkind 25 6200
4 Freerk van Duinen 22 5960
5 Pieter Topma 27 5300
6 Teake Wielinga 21 5240
7 Henk Klomp 26 3520
8 IJsbrand Brandsma 23 3460

Einduitslag van de beide regiowedstrijden samen

regiowedstrijden 2023 voorjaar KG punten najaar KG punten totaal kg totaal
1 Frans Temme 14320 1 8140 1 22460 2
2 Johan Koning 18880 2 6620 2 25500 4
3 Nick Roskam 10820 3 9340 1 20160 4
4 Hielke Soeten 9180 5 7260 1 16440 6
5 Anne Dirk van Assen 5900 4 8080 2 13980 6
6 Freerk van Duinen 7340 2 5960 4 13300 6
7 Menno Bergsma 6860 3 4480 3 11340 6
8 Teake Wielinga 5560 4 5240 6 10800 10
9 Klaas Bakker 5160 5 3580 5 8740 10
10 Be Sluiter 24220 1 0 10 24220 11
11 Henk Veenstra 12800 1 0 10 12800 11
12 Ruud Roelvink 6900 6 4400 5 11300 11
13 Bote Brandsma 4740 7 5440 4 10180 11
14 Pier Schram 8980 3 2500 9 11480 12
15 Ko Jakobs 11200 2 0 10 11200 12
16 Piet Hoekstra 5380 5 3320 7 8700 12
17 Fred v/d Ham 0 10 6660 2 6660 12
18 Freddie v/d Ven 3420 9 4400 4 7820 13
19 Harrie Olde Olthof 4340 7 3060 6 7400 13
20 Siem Vos 0 10 6260 3 6260 13
21 Menno Jongkind 0 10 6200 3 6200 13
22 Ysbrand Kiela 9380 4 0 10 9380 14
23 Gerrit de Haan 2480 9 3400 6 5880 15
24 Pieter Topma 0 10 5300 5 5300 15
25 Piet Bakker 3980 8 2740 8 6720 16
26 Wil Bakker 4160 7 2400 9 6560 16
27 Simon Talman 4480 6 1940 10 6420 16
28 Koos Pit 4820 6 0 10 4820 16
29 Bote Toering 3020 10 2760 7 5780 17
30 Henk Klomp 1700 10 3520 7 5220 17
31 Ijsbrand Brandsma 0 9 3460 8 3460 17
32 Jan Slabbekoorn 2980 8 0 10 2980 18
33 rienk Groothoff 0 10 2800 8 2800 18
34 Bouwe v/d Veen 2380 8 0 10 2380 18
35 Rene de Jong 0 10 1620 10 1620 20