Onze hengelsportvereniging

een stukje geschiedenis…

Het ontstaan van de vereniging

Op 12 maart 1964 gingen 6 heren uit Makkum e.o. naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden voor de oprichting van Hengelsportvereniging Ons Genoegen Makkum. Het had iets te maken met een stukje onvrede met de vereniging waar zij tot die dag lid van waren. Zij wilden een vereniging waar iedereen ongedwongen en ook (toen al) met respect voor de natuur en de visstand omgingen. Aan ons dus de schone taak om dit gedachtengoed voort te zetten en telkens maar weer door te geven aan de nieuwe generatie als die zich aandient!

Het bestuur en de activiteitencommissies

Hengelsportvereniging Ons Genoegen Makkum e.o. is al sinds de oprichting in 1964 een actieve vereniging voor alle sportvissers die met veel plezier hun hobby aan de waterkant uitoefenen. Maar voor het bestuur van de vereniging blijft het hier niet bij. Naast het aansturen en ondersteunen van de verschillende commissies is ons bestuur ook actief op het gebied van diverse ontwikkelingen binnen de hengelsport. Zowel in het eigen verzorgingsgebied als provinciaal i.s.m. andere hengelsportverenigingen in Friesland. Ook landelijk overigens, m.b.t. alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Op de pagina “Het Bestuur” stellen we onze bestuursleden aan je voor. Bekijk ook de activiteitencommissies die jaarlijks activiteiten, wedstrijden e.d. organiseren.

Onze doelstellingen

De doelstellingen van onze vereniging zijn het organiseren van hengelsport gerelateerde activiteiten voor de jeugd, volwassenen en voor ouderen. Daarnaast zijn we bezig met het in standhouden en verbeteren van de visstand en het tegengaan van stroperij. Ook zijn we op regionaal, provinciaal én landelijk gebied actief m.b.t. de ontwikkeling van alles wat invloed heeft op onze gezamenlijke hobby… de sportvisserij.

Help

Gelukkig hoeven we nog geen help! te roepen om voldoende vrijwilligers aan te trekken voor alle genoemde activiteiten e.d. Maar toch zijn we altijd op zoek naar vrijwilliger die ons willen helpen bij diverse onderdelen uit  ons takenpakket. Dat kan als vrijwilliger, lid van 1 van onze activiteitencommissies of als bestuurslid. Je kunt je daarvoor altijd aanmelden via het contactformulier op deze website. Dat mag uiteraard ook als je er eerst nog vragen over hebt.