Deze wedstrijd wordt gevist op basis van het nationale wedstrijdreglement sportvissen. De belangrijkste regels, bijzonderheden en afwijkingen worden hieronder nader omschreven.

 1. Een deelnemer aanvaardt dit reglement en wordt geacht het te kennen.
 2. Een deelnemer vist op de plaats die hem door loting wordt toegewezen.
 3. Er wordt gelijktijdig naar het viswater vertrokken. Parkeren aan de waterkant, met 2 wielen in de berm.
 4. Er wordt gevist met één hengel en deze is voorzien van één haak, zgn. vrije hengel. Overige hengels mogen zich niet boven het water bevinden.
 5. Het gebruik en in het bezit hebben van gekleurde maden,vers de vase tijdens de wedstrijd is verboden.
 6. Voer en aas mogen geen chemische kleurstoffen bevatten. De hoeveelheid droogvoer is door de commissie bepaald op 2kg.
 7. De wedstrijd begint bij het eerste signaal. Voeren en vissen is pas na het eerste signaal toegestaan. Optuigen en peilen is voor het eerste signaal toegestaan.
 8. Na 5 uren vissen, bij het tweede signaal, eindigt de wedstrijd.
 9. Bij het eindsignaal dient onmiddellijk te worden opgehaald. (geen hengel meer boven het water)
 10. De gevangen vis moet levend bewaard worden in een leefnet van voldoende afmetingenvoor weging aan het einde van de wedstrijd.
 11. Alleen de vis die zich bij het tweede signaal in het leefnet bevindt, wordt gewaardeerd.
 12. Alle gevangen vis, behalve paling, snoekbaars en snoek wordt na de wedstrijd gewogen.
 13. De deelnemer is bij de weging aanwezig om het gewicht te vernemen c.q. te ondertekenen.
 14. Reclames worden zonder uitstel gemeld bij de wedstrijdleiding.
 15. De wedstrijdleiding bepaalt of het wedstrijdreglement is nageleefd.
 16. Bij niet naleving van het reglement vervalt het recht op klassering.
 17. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend, ook in niet voorziene gevallen.
 18. De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade tijdens de wedstrijd.
 19. Laat geen rotzooi achter op de visplek.
 20. De deelnemer mag max. 1 meter links en 1 meter rechts van het wedstrijdbordje plaatsnemen.
 21. Eventueel aanwezig riet mag niet worden geknipt. Wel mag het met een stuk touw aan de kant gebogen worden.