Berichten

Jappie de Vries overleden: Een man met een groot verenigingshart

Vrijdag 6 januari jl. is ons zeer gewaardeerde lid Jappie de Vries overleden. Dit bericht is bij ons erg hard aangekomen.
Jappie heeft jarenlang een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging HSV Ons Genoegen Makkum. In het bestuur heeft hij eerst de functie van secretaris vervuld. Toen in die periode de functie van penningmeester door omstandigheden vacant werd nam hij deze taak ook nog eens op zich en stelde hier stevig orde op zaken. Geheel in de lijn van hoe we dat altijd al van hem gewend zijn geweest. Verder heeft hij zich ook nog jarenlang ingezet voor de wedstrijdcommissie van onze vereniging en als vrijwilliger bij diverse activiteiten.

Jappie behoorde tot de beste vissers van Friesland. Binnen onze eigen vereniging won hij veel wedstrijden en werd hij meerdere malen clubkampioen. En ook in het Friese wedstrijdcircuit is hij geen onbekende. Ook daar schreef hij veel viswedstrijden op zijn naam, zowel individueel als met zijn vaste koppelmaat Klaas Bakker.

In 2010 werd hij zelfs Fries Kampioen. Enkele jaren geleden ruilde hij zijn hengels in voor de metaaldetector. Sindsdien hebben we uitgekeken naar zijn terugkomst aan de waterkant. Dat moment is hem en ons helaas niet gegund geweest.

Jappie mocht slechts 48 jaar worden. We zullen hem enorm missen.